Telefoon +31(0)40 2905103

Programma- en projectmanagement

Ondersteuning van de HR-manager en zijn medewerkers bij de implementatie van de perbit software binnen uw organisatiestructuur, daar gaat het hier om. Dat kan gaan om opleiding op direct uitvoeringsniveau of volgens het train-de-trainer principe, waarbij de HR afdeling zo zelfstandig mogelijk gaat werken. Duidelijke afspraken met een heldere voortgangsrapportage en tussentijdse bijsturing, vormen de succesfactoren van goed project- en programmamanagement. Maar ook op managementniveau kunnen we u het maximale uit het perbit-systeem laten halen.