Wijzigingen per 1 januari 2023

Minimumloon verhoogd
Het wettelijk minimumloon is het loon dat werknemers minimaal betaald moeten krijgen. Doe je het niet dan kan dat tot boetes en sancties leiden.

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (brutobedragen per 1 januari 2023)

AOW-leeftijd gehandhaafd
In 2023 wordt de AOW-leeftijd aangepast naar 66 jaar en 10 maanden.

Nieuwe AOW-leeftijden

Belastingtarieven verlaagd
Per 1 januari 2023 wordt er een onderscheid gemaakt tussen werknemers. We onderscheiden daarbij 5 categorieën:

 1.  U bent inwoner van Nederland

 2.  U bent inwoner van België

 3.  U bent inwoner van een ander EU of Noorwegen, Liechtenstein, IJsland , Zwitserland of een BES eiland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

 4.  Suriname of Aruba

 5.  Een ander land dan hierboven vermeld

Bijtelling auto van de zaak verhoogd
Per 1 januari 2023 wordt voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating op of
na 1 januari 2023 een nieuwe bijtelling gehanteerd.

  • 16% over de fiscale waarde van € 30.000 of lager en
  • 22% over de fiscale waarde boven € 30.000.

Werkkostenregeling verhoogd
Per 1 januari 2023 Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze netto vergoedingen te geven wordt verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Over de loonsom boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,18%. Deze eenmalige verhoging geldt dus alleen voor 2023 en biedt werkgevers in deze moeilijke Coronacrisis de mogelijkheid hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon in verband met thuiswerk. 

Onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd
Per 1 januari 2023 wordt de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. De verhoging biedt werkgevers de mogelijkheid om een hoger bedrag voor reiskosten van werknemers belastingvrij te vergoeden. Werknemers worden hiermee gecompenseerd voor de hogere vervoerskosten.