Privacybeleid perbit

Op 25 mei 2018 is in Europa de nieuwe wet op de privacy ingegaan. Omdat perbit werkt met beveiligde persoonsgegevens, zijn wij (en ook u als onderneming) verplicht om ons hieraan te conformeren. We leggen het graag even aan u uit.

Nieuwe privacy wetgeving?
De nieuwe wet heet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en is de Nederlandse versie van de EU-brede GDPR wet (General Data Protection Regulation). De digitalisering van onze maatschappij gaat steeds verder, dus is het logisch dat bescherming van persoonsgegevens regelmatig een update verdienen, ook om (commercieel) misbruik te voorkomen.

Verandert er iets?
Er verandert niets aan onze dienstverlening of uw huidige instellingen of de manier waarop uw gegevens worden verwerkt. We verbeteren alleen de manier waarop we onze procedures beschrijven en de manier waarop we de opties toelichten die u heeft om uw gegevens te updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Wat doen wij als perbit?
Als dataverwerker is het onze verantwoordelijkheid om zeer zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Wij beschikken overigens al langere tijd over verschillende beveiligingscertificaten en over een uitgebreid Service Level Agreement, waarin de benodigde maatregelen en wederzijdse verantwoordelijkheden met u uitgebreid beschreven staan.
Met de nieuwe verwerkingsovereenkomst die we met u afsluiten voldoen wij – én ook u – weer direct aan de hoogste privacy standaard die de AVG ons voorschrijft. Via onderstaande link kunt u deze nieuwe verwerkingsovereenkomst inzien.

We vertrouwen erop dat de inhoud van deze overeenkomst voor u duidelijk is. Als u echter vragen of suggesties heeft, horen we dat uiteraard graag van u. Deze informatie biedt ons tevens de gelegenheid om de goede samenwerking en het vertrouwen in elkaar nog eens te bevestigen.